Záró sajtóközlemény

VÁLLALATI TUDÁSMENEDZSMENT TÁMOGATÁSA SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT TECHNOLÓGIÁVAL

 

Az „EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása” című program keretében 50,2 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el a Netpositive Kft. által vezetett konzorcium. Az 56,4 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt magyar és szerbiai partnerek együttműködésében valósult meg.

A mai napig folyamatos a törekvés a kutatói és alkalmazói közösségekben, hogy módszert és megoldást találjanak a szervezeti tudásvagyon feltárására, rögzítésére és személytől független átadására. Ezt nevezhetjük a szervezeti tanulás egy alkalmazott formájának is.

A projektben kidolgozott megoldás azon alapszik, hogy a tanulás szükségességét a dolgozó valós, aktív munkahelyi környezetében érzékeli (valós időben és múltbeli események feldolgozásával) azáltal, hogy figyeli munkájának hatékonyságát, és szükség esetén a dolgozó folyamatokban betöltött szerepe és személyes tulajdonságai alapján a leginkább megfelelő tananyagot nyújtja. A megoldás a szervezeti folyamatok felmérésére alapul. Hagyományos üzleti folyamatmenedzsment eszközökkel azonosítjuk az adott szervezet egyes folyamatait, és összegyűjtjük a folyamatelemekhez kapcsolódó tudáselemeket, szemantikus szövegbányászat eszközeit alkalmazva. Ezen építőelemeket egy integrált ontológiába gyűjtjük, ami örökli a tudáselemek szervezeti és folyamatbeli beépítettségét. Az e-tananyag összeállítás az érintettek szervezetben betöltendő szerepének a folyamatstruktúrával való párosításával, lehetőleg az automatizáltság minél magasabb fokának fenntartása mellett történik.

A Prokex megoldást modulárisan felépülő szoftverkeret támogatja, az egyes modulok standard interfészen keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az említett megoldás lehetővé teszi az azonos funkcionalitású modulok cserélhetőségét. Akármilyen üzleti folyamatmodellező eszköz használható, számos szövegbányászati alkalmazás beilleszthető a rendszerbe. Az alkalmazás szempontjából továbbra is kulcsszerep jut a modellezőnek, amilyen pontossággal, részletezettséggel kerül felvételre a folyamat, olyan alapos lehet csak a folyamatelemhez kapcsolódó ismeretek feltárása, artikulálása.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a feladatok végrehajtásához szükséges ismeretek szervezett rendszerekben jellemzően munkakörhöz rendelve jelennek meg, egy munkakörhöz pedig több feladat tartozik és fordítva, ugyanaz a feladat több munkakör részeként is megjelenhet (pl. iktatás). A feladat és szerepkör-specifikus ismeretek explicit megjelenítése adja meg az alapot a szakterületi ontológia humán erőforrást érintő tudástranszferhez szükséges leszabásához (Concept Groups). A végrehajtók tudásszintjének tesztelése, a tudáshiány feltárása lehetőséget ad annak az egyértelmű következtetésnek a levonására, hol vannak hiányok, milyen pótlólagos képzésre van szükség. A tesztelést érdemes munkakörönként megszervezni, a Prokex pedig kiváló lehetőséget nyújt a munkakör modellezésre.

A folyamatontológia létrehozásával lehetőség nyílik referencia folyamatokkal való összehasonlításra (compliance). A folyamatból való tudáskinyerés során feltárt fogalmak vagy szerepelnek a már meglevő ontológiában, vagy ha nem, akkor input az ontológia bővítéséhez, egyben javítható a folyamatban szereplő feladatok (taskok) leírása is. Bár alapvetően a tudáshiány feltérképezése, annak nyomán pedig célzott képzés megtervezése a célunk, a rendszer egyben lehetőséget nyújt tudásintenziv feladatok végrehajtásának tervezésekor az erőforrás-allokáció optimalizálására is.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása” (EUREKA_HU_12) elnevezésű pályázati kiírásán 50 204 184 forintos támogatást elnyert, 56 409 195 forint összköltségvetésű projekt 2013. július 15-én indult és 2015. május 31-én zárult.